The Essence of

Pranic Living

Prana is the energy of everything and nothing. I like to call it Source Energy. Our cells can nourish themselves and our body with that energy.

Pranic Living isn’t about never eating and drinking again. Pranic Living is about becoming independent of eating and drinking. This means you can choose if, what and how much you would like to eat and drink. 

The transformation to Pranic Living is about so much more than just Pranic Living. 

When more Prana is flowing through your body everything within and without you will change. Your world will start to resonate with your new way of “Being” and everything that resonated with your old way of “Being” will flow out of your life without you having any control over it. 

By changing your cells and DNA, releasing your emotional baggage en by becoming free of your conditioning, your entire basis of your life will transform….

Everything will change from this new beginning.

This is what Pranic Essence is about; returning home to your own purest essence and to live your life from there. 

The Pranic Essence Retreat 

Pranic Essence is about you. Your life, your goal, your essence. Everything will change from this new beginning.  With more live energy called Prana, your life will change on so many levels. This is the experience of so many former participants.  Examples of these changes are,; a different job, a higher frequency, healthier relationships, more energy, more drive, more creation, more happiness, more peace and a healthier body. 

Who is

Brahman Menor

Brahman Menor leeft een leven van eenvoud en minimalisme en hij houdt ervan om contact te maken met mensen. Hij waardeert openheid, verbinding en rust.

Hij heeft zelf ervaren hoe diep de pranische transformatie een persoon kan veranderen en hij heeft dit gezien bij alle mensen die de retraite tot nu toe hebben gedaan.

Zijn intentie en drive is om mensen te laten ervaren wat hij ervaart.

Met de retraites en evenementen, hoopt hij met zoveel mogelijk mensen in contact te komen en hen te ondersteunen in hun transformatie naar hun meest essentiële staat van zijn.

SCHRIJF JE IN OP DE NIEUWSBRIEF

Schrijf je in met je email adres. Je zal nieuws en updates over evenementen ontvangen.