Privacyverklaring

Brahman Menor, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.brahmanmenor.com

Email: info@brahmanmenor.com

Persoonlijke informatie die we verwerken:

Brahman Menor verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens het intake- of bestelproces en/of in alle correspondentie.
 • Locatie informatie
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bank- en creditcardrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brahmanmenor.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brahman Menor verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verwerken van uw betaling
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Brahman Menor verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Brahman Menor kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare handelingen/gedragingen jegens Brahman Menor, haar klanten en/of haar directie/personeel. Brahman Menor kan deze gegevens ook gebruiken om deel te nemen aan een waarschuwingssysteem/frauderegister als daar aanleiding voor is.
 • Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u al dan niet op basis van een selectie per e-mail te informeren over interessante aanbiedingen en/of diensten van Brahman Menor en/of haar commerciële partners. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen met uw naam, adres en woonplaatsgegevens naar info@brahmanmenor.com

Gebruik van cookies

 • Het IP-adres wordt bij elk bezoek aan de website automatisch herkend. Brahman Menor bewaart en gebruikt deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en bekeken/niet bekeken pagina’s te analyseren en de website hierop te optimaliseren.
 • Op basis van bovenstaande analyse kan Brahman Menor u informeren over aanbiedingen en/of productinformatie die u mogelijk interessant vindt. Ook kunnen wij op basis van deze informatie de functionaliteiten en inhoud van de site en e-mailcorrespondentie optimaliseren
 • Om onze website te optimaliseren en u te kunnen informeren over interessante aanbiedingen en/of producten worden via de site ook zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch naar uw computer wordt gestuurd wanneer u een website bezoekt. Deze cookies zorgen ervoor dat je bij herhaalde bezoeken aan onze website niet meerdere keren dezelfde gegevens hoeft in te vullen en/of dezelfde informatie te zien krijgt. Deze cookies zijn er enkel voor het optimaliseren van uw gebruiksgemak en u dient ze te accepteren bij uw eerste bezoek aan de site.
 • www.brahmanmenor.com is de domeinnaam van de site die de cookies doorgeeft. Op dit moment kunnen de meeste browsers zo worden ingesteld dat je een melding krijgt als er een cookie naar je wordt verzonden. U heeft dus de mogelijkheid om deze cookies te weigeren. Onder het kopje ‘Help’ in de werkbalk van uw browser vindt u instructies over het gebruik en de eventuele weigering van cookies. Als je de ontvangst van cookies blokkeert kun je de site nog steeds bezoeken, echter is het mogelijk dat bepaalde elementen/diensten van de site niet optimaal functioneren. Het uitschakelen/blokkeren van cookies beperkt uw gebruiksgemak bij het bezoeken van onze site en het plaatsen van bestellingen.

Facebook, Instagram, YouTube en andere media

Op onze website hebben wij buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen via de sociale netwerken. Deze buttons worden gerealiseerd door een code die door die partijen zelf wordt aangeleverd. Deze code vindt plaats onder een cookie (zie hierboven).

U kunt de privacyverklaring (die regelmatig kan wijzigen) van deze bedrijven lezen om te zien wat zij met uw gegevens doen. Deze informatie wordt verkregen door deze cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brahman Menor bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ook hanteren wij een minimale looptijd van 7 jaar en maximaal 25 jaar, ook in verband met onze verplichting jegens de Belastingdienst.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brahman Menor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens sturen naar info@brahmanmenor.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Brahman Menor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Brahman Menor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of viainfo@brahmanmenor.com

Date: January 2020

Vraag & antwoord

Omdat er hoofdzakelijk twee type retreats  zijn, hebben we per type retreat een veelgestelde vragen sectie voor je toegevoegd. Vind antwoord op alle vragen via onderstaande knoppen.

Pranic Activatie Weekend

Pranic Essence Retreat

Brahman Menor recensies en ervaringen

Agenda

Interesse in een van onze evenementen of retaites? Samen maken we onze wereld gezonder en mooier.
We zien jou er graag bij!

Leven van Prana online communities

Een meerwaarde en aanrader is om je aan te sluiten bij de communities van gelijkgestemden. Inmiddels zijn er al duizenden mensen aanwezig en
ook jij bent van harte welkom!

Brahman Menor's nieuwste boek
NIEUW!